مستربچ آنتی استاتیک      RAZIantistatic

این مستربچ جهت جلوگیری از تشکیل الکتریسیته ساکن در پلیمرها ارائه می شود، بارهای الکتریکی ساکن در پلاستیک منجر  به بروز مشکلات ذیل برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد شد:

  • چسبندگی محصولات به یکدیگر
  • جذب گرد و غبار
  • پل زدن جریان پودر
  • تخلیه بار ناگهانی که باعث آسیب به برخی قطعات الکترونیکی می شود.
  • خطر انفجار