کردیت کارت

پلیمر ها در اثر فرایند های پی در پی دچار افت کیفیت و افزایش mfi می شوند. همانطور که در جریان هستیم هر فرایند شکلدهی، یک mfi مخصوص به خود را نیاز دارد. پلیمر های بازیافتی معمولا به علت اینکه برای چندمین بار، قرار است فرایند شوند، دچار افت کیفیت، کاهش خواص و فرایند ناپذیری محصول می شود. 

درک mfi و اهمیت کنترل آن برای فرایند شکلدهی پلیمر های بازیافتی

شاخص جریان مذاب (MFI) ، اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است. یکای شاخص جریان مذاب (MFI)، به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک سوراخ (دای) بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص (پلی اتیلن ۱۹۰ درجه سانتیگراد و پلی پروپیلن ۲۳۰ درجه سانتیگراد) تعریف شده است.

شاخص جریان مذاب میتواند گرید مدنظر یک پلیمر را برای استفاده در صنایع مختلف و دستگاه های شکلدهی مختلف مشخص سازد.  برای مثال فرایند تزریق نیاز به شاخص جریان مذاب بالا و فرایند اکستروژن و دمشی نیاز به شاخص جریان مذاب پایین تر دارند.   در پلیمر های بازیافتی ممکن است با فرایند شدن چند باره آن میزان شاخص جریان مذاب قابل استفاده با شاخص پلیمر مدنظر یکسان نباشند. به همین دلیل است که مستربچ های کنترل کننده وارد کار میشوند.

مستربچ کنترل کننده شاخص جریان مذاب: ابزاری کارامد جهت بازگردانی خواص پلیمر

شاخص جریان مذاب (MFI) ، اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است. یکای شاخص جریان مذاب (MFI)، به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک سوراخ (دای) بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص (پلی اتیلن ۱۹۰ درجه سانتیگراد و پلی پروپیلن ۲۳۰ درجه سانتیگراد) تعریف شده است.

شاخص جریان مذاب میتواند گرید مدنظر یک پلیمر را برای استفاده در صنایع مختلف و دستگاه های شکلدهی مختلف مشخص سازد.  برای مثال فرایند تزریق نیاز به شاخص جریان مذاب بالا و فرایند اکستروژن و دمشی نیاز به شاخص جریان مذاب پایین تر دارند.   در پلیمر های بازیافتی ممکن است با فرایند شدن چند باره آن میزان شاخص جریان مذاب قابل استفاده با شاخص پلیمر مدنظر یکسان نباشند. به همین دلیل است که مستربچ های کنترل کننده وارد کار میشوند.

مستربچ کاهنده mfi (شاخص جریان مذاب):

وظیفه این مستربچ، کاهش شاخص جریان مذاب و همچنین بهبود خواص و شکل ظاهری محصول می باشد.  با اضافه کردن 1 درصد از این محصول به پلی اتیلن، ام اف ای 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 

مستربچ کاهنده mfi (شاخص جریان مذاب):

دستیابی به محدوده MFI بهینه و پایدار در پلیمریزاسیون مواد در راکتور مقرون به صرفه نیست. در نتیجه نیاز به استفاده از مستربچ افزاینده MFI است. با افزایش شاخص جریان مذاب (MFI)، وزن مولکولی، استحکام کششی، مقاومت به پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی، مقاومت شیمیایی پلیمر کاهش می‌یابد. این مستربچ با قابلیت کنترل MFI به رفع مشکلات در این زمینه کمک می‌کند. مستربچ به تسهیل فرآیند پلیمر در صنایع مختلف بدون تغییر در شفافیت و ظاهر محصولات تولیدی کمک زیادی می‌کند.

عوامل زیادی بر خواص جریان پلیمرها تأثیر می‌گذارد. توزیع وزن مولکولی، حضور کومونومرها، درجه انشعاب زنجیره و بلورینگی بر MFI پلیمر و همچنین انتقال حرارت در پردازش پلیمر تأثیرگذار خواهند بود. علاوه بر اهمیت نرخ جریان مذاب برای پلیمرهای طبیعی، MFI مستربچ نیز مهم است، زیرا MFI نشان دهنده سهولت نسبی توزیع مستربچ در طی عملیات ترکیب یا در ماشین‌های قالب گیری تزریقی، اکسترودرهای فیلم و سایر موارد است.