در هنگام فرایند پلیمر ها، شرایط پردازش به گونه ای است که میتواند ماده را دچار تخریب کند. قرار گرفتن پلیمر در معرض اکسیژن و حرارت محیطی از یک سو و شرایط دمایی فرایند که گاهی ممکن یاز بیشتر از دمای ذوب پلیمر باشد از سوی دیگر میتواند باعث تخریب و یا افت خواض آن شود.

درک اکسیداسیون و تخریب پلیمر برای پی بردن به اهمیت مستربچ های آنتی اکسیدانت

هر یک از ما زرد شدگی روی سطوح پلاستیکی را مشاهده کرده ایم. اما چگونه میتوان از وقوع آن جلوگیری کرد.

قرار گرفتن مواد پلیمری در محیط عادی باعث تخریب اکسیداسیونی آن میشود. که در نتیجه زردی روی سطح پلیمر پدید می آورد و به دنبال پلیمر حالت خشک شده به خود گرفته و در نهایت دچار افت خواص مکانیکی میشود. این اتفاقات در اثر افزایش دمای ناشی از دمای فرایندی و تابش نور خورشید رخ میدهد. به اینصورت که پس از آزاد شدن رادیکال های آزاد و واکنش آن با اکسیژن عملیات تخریب شروع میشود.

مستربچ های انتی اکسیدانت: بهترین ابزار برای جلوگیری از افت خواص ناشی از تخریب اکسیداسیونی 

مستربچ آنتی اکسیدانت که اغلب با عنوان پایدارکننده حرارتی نیزشناخته می شود. افزودنی با ساختار آلی که در مقابل اکسید شدن پلیمر ممانعت کرده و یا به عبارتی اکسیداسیون را به تعویق می اندازد. این نوع از تخریب سبب عارضه های ذیل می شود:

  •   تغییر رنگ محصول
  •   تغییر ویسکوزیته یا گرانروی
  •   کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی
  •   ایجاد ترک و ترکچه های سطحی
  •   کاهش شفافیت
اکسیداسیون پلاستیک در نتیجه فرآیند شکل دهی آن در دماهای بالا و یا در دوره سرویس دهی طولانی در محیط ایجاد می شود. در فرمولاسیون مستربچ بستگی به نوع اکسیداسیون، افزودنی مناسب و یا ترکیبی ازچند افزودنی استفاده می گردد.

از بین بردن شکستگی مذاب و بهبود سطح پلیمر

بهبود توان فرایندی و به حداقل رساندن مصرف انرژی.

کاهش فرایند تشکیل ژل و بهبود فرآیند پذیری پلیمرهای بازیافتی 

محصولات دیگر سپهر آمیزه رازی:

طیف گسترده ای از محصولات ما شامل مستربچ های کمک پردازش، مجموعه گسترده ای از بازدارنده شعله، افزودنی های لیز کننده، ضد رطوبه و ضد مه، تثبیت کننده های نور UV، مستربچ های سفید و مشکی، و موارد دیگر است. برای اطلاعات بیشتر، به وب سایت ما وارد شوید و صفحه محصولات ما را بررسی کنید.

مستربچ آنتی استاتیک توسف به تولیدکنندگان پلاستیک از صنایع متعدد کمک می کند تا محصولات بدون الکتریسیته ساکن تولید کنند.